[edostawcze.pl] Konkurs – Reportaż

Razem z edostawcze.pl ruszamy z kolejnym konkursem. Wszystkie informacje dotyczące zasad konkursu oraz regulamin znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu na reportaż.

I) postanowienia ogólne

1. Konkurs na reportaż organizowany jest przez portal busiarze.com.pl przy współpracy portalu gazetae.com.
2. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba.
3. Nie jest wymagane aby autor reportażu sam pracował jako kierowca busa.
4. Reportaż powinien zostać napisany samodzielnie i w języku polskim. Wszelkie zapożyczenia lub cytaty użyte w tekście powinne mieć podane w przypisach źródło.
5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie mejla na adres admin@busiarze.com.pl . Reportaż powinien być przesłany w załączniku w pliku o nazwie reportaz_pseudonim oraz zapisany w formacie .doc, .odt, .rtf albo .pdf. W treści e-maila powinno znaleźć się oświadczenie „zapoznałem się z regulaminem konkursu i potwierdzam jego akceptację oraz fakt, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nadesłany reportaż spełnia wymogi konkursu”. Mejl powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz pseudonimem.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 22.03.2015 do godziny 23.59

II) wymogi dotyczące nadsyłanych tekstów.

1. Maksymalna długość reportażu to 3000 słów.
2. Reportaż ma dotyczyć tematyki związane z transportem drogowym osób lub towarów pojazdami o DMC do 3.5t
3. Reportaż może zawierać fotografie, nie więcej jednak niż jedną na 500 słów tekstu i pod warunkiem, że są autorstwa autora reportażu. W przypadku nadsyłania reportażu z fotografiami mają one być umieszczone w tekście a tekst zapisany ma być w formacie .pdf. Niezależnie od tego nadsyłający zobowiązany jest do załączenia oryginału fotografii do e-maila zgłoszeniowego.
4. W tekście reportażu należy wyróżnić jeden akapit (maksymalnie 200 słów), który autor uważa za najbardziej reprezentatywny. Pozwoli to odrzucić teksty których wartość językowa pozostawia zbyt wiele do życzenia bez marnowania czasu na czytanie całości reportażu.
5. Nadesłany reportaż musi być tekstem uprzednio niepublikowanym (także na prywatnych stronach internetowych, blogach itp.) oraz nie może być zgłaszany równolegle do innych konkursów.

III) Kryterium ocen

1. O wynikach konkursu będzie decydować jury w składzie () według następującego algorytmu i kryteriów:
2. Nadesłane reportaże zostaną zapisane we wspólnym katalogu a następnie (w zależności od ilości głosów) zostaną losowo podzielone pomiędzy członków jury, którzy następnie przeczytają wyróżnione przez autorów akapity. Reportaże co do których na podstawie wyróżnionych przez autorów akapitów można zaobserwować, że nie spełniają minimalnych oczekiwań językowych zostaną odrzucone.
3. Reportaże które zakwalifikowały się do dalszego etapu konkursu zostaną ponownie przetasowane a następnie członkowie jury spośród swojej części reportaży wybiorą każdy trzy najlepsze, które przejdą do kolejnego etapu (liczba ta może być zmieniona w zależności od ilości zgłoszeń).
4. Wybrane reportaże finalistów następnie zostaną przeczytane przez pozostałych członków jury, którzy następnie w toku obrad wybiorą najlepszy reportaż konkursu oraz zwycięzce w podkategorii „najlepszy reportaż ilustrowany” lub „najlepszy reportaż literacki” – w zależności od tego, czy najlepszym reportażem będzie reportaż zawierający fotografie czy nie. Zostaną także przyznane wyróżnienia w zależności od ilości zgłoszeń i poziomu konkursu.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. Jedynym przypadkiem w którym wyniki konkursu mogą zostać zmienione post factum jest przypadek, w którym okaże się, że nagrodzony reportaż był plagiatem.
6. Zwycięskie reportaże otrzymają nagrody oraz zostaną opublikowane na łamach portali busiarze.com.pl, edostawcze.pl oraz gazetae.com. Reportaże wyróżnione zostaną opublikowane na łamach portalu busiarze.com.pl .
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po upływie czasu zapewniającego dokładne zapoznanie się z nadesłaną twórczością, zależnego od ilości zgłoszeń.

IV) prawa autorskie
1. Zgłoszenie reportażu do konkursu jest równoważne z oświadczeniem zgłaszającego że posiada zarówno niezbywalne jak i majątkowe prawa autorskie do nadesłanego tekstu i ew. fotografii.
2. Zgłaszając reportaż do konkursu jego autor wyraża zgodę na jego ewentualną nieodpłatną publikację na czas nieokreślony w portalach gazetae.com oraz busiarze.com.pl oraz przekazuje na rzecz w/w portali majątkowe prawa autorskie w zakresie potrzebnym do realizacji owych publikacji.
3. Zgłaszając reportaż do konkursu jego autor pozostaje właścicielem praw autorskich, przy czym zobowiązuje się nie publikować reportażu w konkurencyjnych mediach do czasu ogłoszenia wyników konkursu, a w przypadku bycia wyróżnionym lub zwyciężcą konkursu do momentu upłynięcia 28 dni od publikacji reportażu w portalach organizujących konkurs.
4. Zgłaszając reportaż do konkursu autor zgadza się na to, że w przypadku jego publikacji jurorzy i redaktorzy portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia poprawek redakcyjnych i stylistycznych, korekt, skrótów oraz dodawania śródtytułów.

 

Nagrody:
Rejestrator Blaupunkt oraz firanki do Busa

1422985122_nagrody

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze