Inwestycje drogowe łącznie za ponad 323 mln zł.

GDDKiA obecnie realizuje prawie 1345 km nowych dróg krajowych, a w postępowaniach przetargowych jest 61 odcinków o łącznej długości 745,8 km. Tylko w obecnym, 2016 roku oddano do ruchu 97,8 km nowych tras a planowane do oddania są jeszcze ponad 20 km dróg.

W ostatnim czasie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podpisane zostały programy inwestycji opiewające na kwotę ponad 323 mln zł, na poniższe zadania:

1. Drugą część obwodnicy Kępna w ciągu S11 (woj. wielkopolskie)

Długość odcinka: ok. 6,8 km.

Zadanie obejmuje budowę II odcinka obwodnicy Kępna w ciągu S11. tzn. południowy odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącego węzła „Kępno-Krążkowy” do istniejącej DK 11. Zrealizowana inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Poprawi także w znaczący sposób sytuację związaną z przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto Kępno.

 

2. Obwodnica Iłży (woj. mazowieckie)

Długość odcinka: ok. 7,2 km.

Obwodnica Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów przebiegać będzie na zachód od istniejącej DK9. Obwodnica będzie drogą klasy GP z dwoma węzłami drogowymi: na przecięciu z drogą wojewódzką nr 747 (węzeł „Iłża – Północ”) oraz włączeniu w istniejący ślad drogi krajowej nr 9 (węzeł Iłża – Południe).

 

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 50 w m. Kobylniki (woj. mazowieckie)

W ramach zadania powstanie chodnik na odcinku DK 50 o długości 532m

Okres realizacji i finansowania zadania: 2016-2017 r.

 

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w m. Głuchów – budowa ronda (woj. łódzkie)
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (dawniej nr 1) z drogą powiatową prowadzącą w kierunku miejscowości Grabica.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • rozbudowę istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą,
  • budowę chodników, wysp azylowych oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania na odcinku o długości 1,18 km.

Okres realizacji robót: 2019 r. Okres finansowania inwestycji: lata 2017–2020.

 

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 w m. Oświęcim (woj. małopolskie)

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • Budowę chodnika o długości 760 m
  • Budowę 3 zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi o długości 270 m.

Okres finansowania i realizacji zadania: 2017 r.

 

6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 7 w m. Maszków (woj. małopolskie)

Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • budowę chodnika na długości 0,454 km wraz z umocnieniem rowu przydrożnego,
  • remont zjazdów,
  • budowę przepustów w m. Maszków.

Lata finansowania zadania: 2015-2017 r., realizacja robót: 2017 r.

 

7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 74 w m. Paradyż (woj. łódzkie)

Inwestycja polega na budowie chodnika o dł. 780 m po lewej stronie drogi krajowej nr 74, łączącego miejscowości Kłopotów i Paradyż.

Okres finansowania i realizacji zadania: 2017 r.

 

Wzmocnienie dróg krajowych do nacisku 11,5 t

 

8. Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – granica m. Zabrze (woj. śląskie)

Długość odcinka: 12 km

W 2017 r. rozpocznie się przygotowanie zadania do realizacji

 

9. Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przejście przez Rydzewo (woj. podlaskie)

W ramach zadania przewidziano miedzy innymi wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przeniesienia obciążenia 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę zatok autobusowych, budowę chodników, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia oraz budowę kanału technologicznego.

Długość odcinka: ok. 1,5 km

Okres realizacji zadania: 2018-2019 r. – finansowanie 2007- 2020.

 

10. Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Bielsk Podlaski – Podbiele (woj. podlaskie)

W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 66, w wyniku czego nastąpi poprawa stanu technicznego drogi z dostosowaniem do przeniesienia ruchu związanego z rozwojem zakładów przemysłowych oraz planowanym otwarciem międzynarodowego przejścia granicznego
w Połowcach. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym z wprowadzeniem rozwiązań chroniących pieszych i rowerzystów przemieszczających się z i do zakładów
pracy.

Długość odcinka: 6,7 km

Okres realizacji zadania: 2018 – 2019 – finansowanie 2017 – 2019

 

11. Rozbudowa drogi krajowej nr 48 odc. Moszczanka – Kock (woj. lubelski)

Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie parametrów technicznych DK 48, zaliczonej do dróg kategorii GP (tj. dróg głównych ruchu przyspieszonego) na odcinku długości 9,126 km do wymaganych parametrów dla ww. kategorii, poprzez m.in.: poszerzenie istniejącej jezdni z 6,0 m do 7,0 m, z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji istniejącej jezdni z 80 kN/oś do 115 kN/oś oraz na odcinku długości 1,499 km wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni ze 100 kN/oś do 115 kN/oś.

Długość odcinka – 9 km

Lata finansowania zadania: 2006 – 2019 r., lata realizacji robót: 2017 – 2019 r.

 

Budowa dróg ekspresowych – prace przygotowawcze

 

12. Budowa drogi S-19 Rzeszów – Barwinek na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek. Etap 1 prace przygotowawcze (woj. podkarpackie)

Cały odcinek został podzielony na pododcinki:

1. w. Rzeszów Południe (Kielanówka, bez węzła) – Babica (z węzłem) o długości 10,3 km

2. Babica (bez węzła – Barwinek, długości ok 74,9 km

Obecny etap – w przygotowaniu. W dniu 4 listopada 2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

 

13. Budowa S11 Koszalin – Bobolice. Etap I – prace przygotowawcze (woj. zachodniopomorskie)

Celowość realizacji projektu wynika z potrzeby zwiększenia dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu przedmiotowej trasy. Istniejący odcinek drogi krajowej nr 11 znajduje się w drogowej kompleksowej sieci TEN-T i posiada jedną jezdnię o dużym zużyciu nawierzchni. Wymaga dostosowania do parametrów drogi ekspresowej wraz ze wzmocnieniem do 115 kN. Zakres prac obejmie kontynuowanie prac przygotowawczych dla budowy drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze