KONKURS – Promy dla Transportu

Regulamin Konkursu Busiarze.com.pl – promy dla transportu

1. Organizatorami konkursu są portal BUSIARZE.COM.PL oraz portal przepraw promowych PROMY24.COM,
2. Celem konkursu jest promowanie pracy busiarzy przy pomocy fotografii wykonanych na promach
3. W konkursie może wziąć udział każdy członek Społeczności BUSIARZE.COM.PL
4. Użytkownik forum przystępujący do Konkursu- dalej zwany Uczestnikiem- jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz udziela Organizatorom bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie i przetwarzanie fotografii cyfrowych wchodzących w skład Pracy Konkursowej w celu jej druku, publikacji i udostępniania na portalu lub forum internetowym BUSIARZE.COM.PL oraz w materiałach promocyjnych, mediach społecznościowych i na stronie PROMY24.COM.
5. Data rozpoczęcia konkursu: 08.08.2014.
6a. Data zakończenia konkursu: 5.09.2014.
6b. Data wyłonienia zwycięzcy : 6.09.2014
7. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
9. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do podania swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu w celu wysyłki nagrody.
10. Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu może być ujawnione publicznie na stronie internetowej BUSIARZE.COM.PL, PROMY24.COM oraz profilu http://www.facebook.pl organizatorów.
11. Uczestnik zgłasza do konkursu fotografie, poprzez umieszczenie ich w Galerii BUSIARZE.COM.PL w kategorii ” Busiarze.com.pl – promy dla transportu ”
12. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość fotografii
13. Każde głosowanie pozostaje pod ścisłym nadzorem administratorów i moderatorów forum, którzy mają wgląd do szczegółowych wyników głosowania. Wszelkie nieuczciwe próby zmiany wyniku głosowania (np. sztuczne rejestrowanie się na forum tylko w celu głosowania) będą karane – odjęciem głosów danemu kandydatowi lub w skrajnych przypadkach anulowaniem Jego kandydatury.
14. Konkurs odbędzie się w formie ankiety – użytkownicy forum BUSIARZE.COM.PL wyłonią zwycięzcę konkursu.
15. Organizatorzy- BUSIARZE.COM.PL oraz PROMY.24.COM, zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w każdej chwili podczas trwania konkursu oraz możliwość nieprzyjęcia i odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.

NAGRODY KONKURSOWE:
Miejsce I
1. Pendrive w kształcie promu o pojemności 8 GB
2. Smycz busiarze.com.pl
3. 3 szt. Naklejek busiarze.com.pl
Miejsce II
1. Pendrive w kształcie promu o pojemności 8 GB
2. Smycz Busiarze.com.pl
Miejsce III
1. 1.Pendrive w kształcie promu o pojemności 8 GB
2. 2szt. Naklejek busiarze.com.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze