Parlament Europejski: interpelacja E. Łukacijewskiej w sprawie płac minimalnych

16 grudnia 2014 r. Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu wspólnie z węgierskim Posłem Andorem Deli złożyła pisemne zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie jednolitych płac minimalnych w Niemczech, mających wpływ na sektor transportowy.

Treść wspólnej interpelacji przygotowanej przez Elżbietę Łukacijewską i Andora Deli znajduje się poniżej:

„Od 1 stycznia 2015 planowane jest wejście w życie nowej ustawy „Mindestlohngesetz vom 11.August 2014 (BGBI.I.S.1348)”, która dotyczy jednolitych płac minimalnych w Niemczech. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 8,50 euro będzie obejmowała wszystkie osoby zatrudnione w tych sektorach, w których płaca minimalna nie jest ustalona. Prawo ma mieć również zastowowanie w sektorze transportu i będzie dotyczyło zarówno niemieckich, jak i zagranicznych przewoźników wykonujących operacje transportowe na terytorium Niemiec, włączając w to operacje kabotażowe, transport międzynarodowy do i z Niemiec jak również przewozy tranzytowe. Zastosowanie tego prawa przysporzyłoby dodatkowych obciążeń administracyjnych zagranicznym przewoźnikom.

Dodatkowo, prawo to mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na firmy z innych krajów członkowskich, w których obowiązuje mniejsza stawka godzinowa lub brak prawa narodowego określającego minimalną płacę.

1. Czy to prawo jest zgodne z prawem obwiązującym w UE, szczególnie jeżeli chodzi o legislację rynkową i dyrektywę dotyczącą pracowników delegowanych?

2. Czy według Komisji Europejskiej prawo to jest zgodne z konwencją praw człowieka i podstawowych wolności Unii Europejskiej?

3. Czy prawo to nie ogranicza wolnej konkurencji w Unii Europejskiej?

Link do interpelacji na stronie posłanki Elżbiety Łukacijewskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze