Uwaga! Spedytorzy i kierowcy busów!

Uwaga! Spedytorzy i kierowcy busów!

Otrzymujemy informacje od przewoźników, że niektóre firmy spedycyjne w Niemczech, jak i przedstawicielstwa niemieckich w Polsce próbują uzyskać od polskich przewoźników pisemne deklaracje zastosowania niemieckiej płacy minimalnej dla kierowców.

Należy zwrócić szczególną uwagę na te, w których zawarte są bardzo niebezpieczne dla przewoźnika zapisy dotyczące w szczególności:

– potwierdzenia, że firma spedycyjna jest uprawniona do przeprowadzenia audytu przewoźnika drogowego w zakresie zgodności z ustawą w sprawie płacy minimalnej oraz zobowiązania do przedstawienia, na jej żądanie, odpowiednich dowodów, które dokumentowałyby stosowanie się do wymogów prawa niemieckiego;
– przejęcia przez przewoźnika drogowego odpowiedzialności za wszystkie roszczenia władz publicznych w Niemczech z tytułu kar lub grzywien nakładanych na firmy spedycyjne za nieprzestrzegania ustawy o płacy minimalnej przez przewoźnika, pokrycia kosztów procesowych dotyczących tych postępowań, a także zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;
– umożliwienia firmie spedycyjnej rozliczenia przysługujących przewoźnikowi należności z wszelkimi roszczeniami nałożonymi na firmę spedycyjną z tytułu niestosowania się przewoźnika do ustawy o płacy minimalnej;
– bezterminowego zobowiązania przewoźnika do odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w trakcie współpracy z firmą spedycyjną.

Przestrzegamy przed podpisywaniem takich deklaracji.

Zgodnie z niemieckimi przepisami obecnie jedynym dokumentem wymaganym przez niemieckie władze celne jest zgłoszenie zamiaru wykonania przewozu na terytorium Niemiec

Opr. ZMPD/DTR/PM

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze