Czas pracy w UE – KONTROLLBUCH

Ten post jest kontynuacją http://busiarze.com.pl/viewtopic.php?f=50&t=60.

Lucky wyczerpał temat czasu pracy kierowców, unormowanym w obowiązującym rozporządzeniu WE 561/2006, nie ma zatem potrzeby rozpisywać się bardziej. Rozporządzenie, które dokładnie opisał Lucky dotyczy także nas – jedyna różnica to sposób ewidencji czasu pracy. W dużych mobilach robi to za nas tacho, my prowadzimy książkę ręcznie, dokładnie w ten sam sposób, w jaki robi to tachograf.
1406190069_tacho
Dla przypomnienia:
W temacie http://busiarze.com.pl/viewtopic.php?f=2&t=28&p=166#p154 przybliżyłem ogólne informacje o kontroli czasu pracy przez kierowców pojazdów o DMC 3.5 tony, które obowiązują na terenie Niemiec. Poniżej rozwinęcie tematu i kilka praktycznych wskazówek.

Zaczynamy!
30.01.2008 opublikowano w Niemczech „Drugie rozporządzenie o zmianie przepisów dotyczących kierujących pojazdami”, w którym uregulowano przepisy, dotyczące osób prowadzących pojazdy (Fahrpersonalverordnung, FPersV). Zmiany te miały na celu dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów do rozporządzenia WE 561/2006. . Na nas, kierowców busików, owo rozporządzenie nakłada zatem obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy na terenie Niemiec, tzw. Kontrollbuch lub też Tageskontrollblatt.

Dodatkowo, w cytowanym wyżej rozporządzeniu, zawarto następujące wytyczne:

1. Karty kierujących pojazdem po upływie ich ważności należy mieć przy sobie przynajmniej przez 28 dni kalendarzowych. W razie wymiany karty, wydruki z zapisanymi danymi z minionych 28 dni kalendarzowych należy mieć przy sobie przez kolejne 28 dni kalendarzowych. (§ 6 FPersV).
2. Obowiązujący od 01.01.2008 r. rozszerzony obowiązek okazywania wykazów działalności z bieżącego dnia i z poprzedzających go 28 dni kalendarzowych stosuje się także w odniesieniu do ręcznych zapisów, podlegających sporządzeniu na podstawie rozporządzenia dotyczącego kierujących pojazdami, (§ 1 ust. 6 zd. 4 FPersV).
3. Zaświadczenie o dniach nie podlegających uwzględnieniu jest wymagane zgodnie z § 20 ust. 1 FPersV, jeżeli za któryś dzień z 28 dni kalendarzowych, poprzedzających kontrolę, nie może zostać okazany wykaz działalności (np.: ponieważ kierowca chorował lub był na urlopie). Według BAG za niedziele i dni świąteczne nie jest wymagane przedłożenie ww. zaświadczenia, chyba, że istnieje przypuszczenie, że kierowca prowadził w niedzielę lub dzień świąteczny pojazd, dla którego wymagane było udokumentowanie czasu pracy kierowcy. Ręcznie wystawione zaświadczenia są niedopuszczalne. Zaświadczenie musi zostać podpisane przez przedsiębiorcę albo upoważnioną przez niego osobę, która nie jest kierowcą danego pojazdu, oraz przez samego kierowcę.

Jak już wspominałem wcześniej – niemieccy funkcjonariusze BAG i Polizei podchodzą do tej kwestii bardzo poważnie, za brak Kontrollbucha karają mandatami. Wykładowcy Uniwersytetów Parkingowych, uczestnicy różnych forów spierają się o to, czy książkę trzeba pisać, czy też nie – sugeruję nie wdawać się w polemiki i książeczkę sobie spokojnie prowadzić:)

Skąd wziąć?
1. Kupujemy gotową książkę np. tutaj Kontrollbuch sklep
2. Drukujemy samodzielnie po prostu wykonujemy sobie tabelki na każdy dzień miesiąca, drukujemy w ilości pozwalającej na prowadzenie zapisów zgodnych z przepisami:P

Opis pól formularza:
Name, Vorname u. Anschrift des Fahrers – imię, nazwisko i adres kierowcy. Tu wystarczy podać tylko imię i nazwisko, a obok wpisać dane adresowe firmy, w której pracujemy.

1. Amtliches Kennzeichen des (der) Fahrzeuge(s) – numer rejestracyjny pojazdu lub pojazdów, którymi się poruszamy.
2. Tageskontrollblatt – numer kolejny danego arkusza. Ja wpisuję według systemu dzień/miesiąc/rok, niigdy się nikt do tego nie przyczepił. To pole warto mieć wypełnione na komputerze – unikniemy zarzutu o fałszowanie:P
3. Tag und Datum – dzień i data – wpisujemy datę.
4. Ruhezeiten und Lenkunterbrechungen (łóżko) – rysujemy czas naszego odpoczynku. Prowadzimy kreskę przez pola oznaczone tym symbolem. Każda godzina podzielona jest na kwadranse (pojedyncze kratki).
5. Lenkzeiten (kierownica) – czas prowadzenia pojazdu. Prowadzimy kreskę przez pola oznaczone tym symbolem. Każda godzina podzielona jest na kwadranse (pojedyncze kratki). Rozpoczynając prowadzenie np. o 8:15, zaznaczamy pierwszą kratkę w polu między 8 a 9.

Przykład:
Śpię do 7, potem od 8 do 9:30 przebywam na załadunku, po załadunku śmigam w trasę. Po przebyciu trasy rozładunek pomiędzy 16 a 16:30, potem pół godziny dojazdu do hofa i rozpoczęcie pauzy dobowej.

Czyli…
Pole oznaczone symbolem łóżka wypełniamy do godz. 7, pole z kierownicą od 7 do 8 (dojazd do miejsca rozładunku), potem od 8 do 9:30 kwadracik, następnie pole z kierownicą od 9:30 do 14 (4,5 h jazdy), pole z łóżkiem 45 min (przepisowa pauza), pole z kierownicą od 14:45 do 16 i potem od 16 do 24 pauza (łóżko).

WAŻNE!!!
Podczas kontroli BAG każe pokazać faktury za paliwo. Jeśli data i godzina na fakturze nie pokrywa się z wpisem w polu nr 5 (kierownica), wtedy powstaje problem. Tankowanie musi być KONIECZNIE rozpisane jako prowadzenie pojazdu.

6. Sonstige Arbeitszeiten oinschl. Arbeitsbereitschaft (kwadracik) – wpisujemy czas pozostawania w gotowości i dyspozycji dla pracodawcy. Spotkać się można też z ikonką młotków – znaczenie jest takie samo.

WAŻNE!!!
Na niektórych Lieferscheinach, które otrzymujemy od załadowcy, podana jest data i godzina załadunku. Musi być ona zgodna z tym, co piszemy w naszej książce, załadunek powinien być zaznaczony jako pozostawanie w gotowości (kratka), a nie jako odpoczynek (łóżko).

7. Ort der Fahrtaufnahme – miejsce rozpoczęcia pracy. Tu wpisujemy miejscowość, z której wyruszamy.

WAŻNE!!!
Pole to powinno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym i zgadzać się z polem nr 8 z poprzedniego dnia. Jeżeli poprzedniego dnia pauzę robiliśmy w Berlinie i to wpisaliśmy w pole nr 8, to na karcie dnia następnego Berlin musi znaleźć się w polu nr 7. Bardzo często w trakcie kontroli BAG prosi o pokazanie CMR lub Lieferscheinów i na ich podstawie weryfikuje zapisy z poprzednich dni.

BARDZO WAŻNE!!!! Rozpoczęcie każdej z czynności (pauza, oczekiwanie, czas jazdy) powinno się oznaczać kropką.

8. Ort der Fahrtbeendigung – miejsce zakończenia pracy. Wpisujemy prawdziwe miejsce, w którym zakończyliśmy pracę i rozpoczęliśmy pauzę. Rano, podczas nalotu Polizei na hofa, chłopaki lubią się do tego przyczepić 🙁

10. Kilometerstand – licznik kilometrów. Tutaj podajemy dane z licznika na rozpoczęcie pracy (bei Fahrtbeginn) i na zakończenie pracy (bei Fahrtende). Różnicę wpisujemy w pole Gesamtfahrstrecke, czyli suma przejechanych kilometrów.

WAŻNE!!!
Zapisy z pola nr 10 są zazwyczaj jako pierwsze weryfikowane w czasie kontroli. Podobnie jak w pkt 7 i 8 – dane z zakończenia dnia poprzedniego muszą być takie same na rozpoczęciu dnia następnego – ilość km musi się zgadzać.
Kiedy zjeżdżamy na hofa po zakończonej pracy, koledzy z dużych mobili mogą poprosić o podjechanie do sklepu po zakupy:) Wtedy nie zamykamy jeszcze licznika km, robimy to dopiero po skończonych zakupach i otworzeniu pierwszego piwa na hofie:)
Kilometry wypełniamy z głową – Niemcy wiedzą, że kierowcy ściemniają. Jeżeli zaznaczamy 9h prowadzenia pojazdu, nie wpisujemy więcej niż 900 – 950 km. Nadmiarowe kilometry gubimy już w domu – rozpisujemy je na dni, w których jeździliśmy po Polsce lub innym kraju, do Niemiec wjeżdżamy z ładnie wypełnioną książeczką:)

Obok w polach 4,5,6 wpisujemy sumę godzin, które zaznaczyliśmy kreską na skali godzinowej. Zliczamy ilość kresek w polach godzinowych i wpisujemy cyfrą, pamiętając, że doba ma 24 godziny:)

Bemerkungen und Unterschrift – Uwagi i podpis kierowcy. Na każdym arkuszu dziennym składamy autograf. Po zjeździe na bazę, bierzemy pieczątkę firmową i stawiamy ją na każdym arkuszu obok swojego podpisu. Następnie prosimy Bossa o postawienie autografów – zgodnie z rozporządzeniem, czas pracy kierowcy musi być kontrolowany przez przełożonego.

Zaświadczenie o dniach nie podlegających uwzględnieniu jest wymagane zgodnie z § 20 ust. 1 FPersV

Zgodnie z przepisami, za każdy dzień, w którym byliśmy na urlopie lub chorowaliśmy, pracodawca ma obowiązek wystawić nam takie zaświadczenie.
Poniżej wzór, do samodzielnego wypełnienia.

BARDZO BARDZO WAŻNE!!!
Na zaświadczeniu podane są godziny i daty, od kiedy nie prowadziliśmy pojazdu – MUSZĄ się one zgadzać z tym, co piszemy w Kontrollbuchu!!!! Jeśli kończymy pracę we wtorek o 16 – w Kontrollbuchu zapisujemy od tej godziny pauzę (łóżko), na zaświadczeniu musi być wpisana dokładnie ta sama data i godzina.
Brak tego zaświadczenia przy kontroli – wielki problem:(

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze

1 Komentarz

  1. Taak. No w miare do rzeczy autor napisał,ale… dla policji głownym dokumentem do weryfikacji naszych wypocin jest CMR. Wtedy tzw”gubienie” żle się kończy. Choc przyznać trzeba ,ze polizei rzadko tego wymagają i interesuje ich zazwyczaj by mieć cokolwiek aby nie musieli dalej j wnikać.

Komentowanie jest wyłączone.