Ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów o DMC do 3,5 t.

Na terenie Unii Europejskiej już od kilku lat istnieją ujednolicone przepisy dotyczące transportu kabotażowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych przepisów każde państwo członkowskie posiada własne regulacje. Dotyczy to np. obowiązku posiadania polisy OCP dla pojazdów poniżej 3,5 t. wykonujących transport kabotażowy.

1417716194_ubezpieczenia-kabotaz-35t

Podczas wyboru polisy OCP przewoźnik, świadczący usługi kabotażowe, powinien zwrócić baczną uwagę na przepisy państw, na terenie których dokonuje kabotażu. Dla lepszego zobrazowania rozbieżności w przepisach poniżej przedstawiamy przepisy obowiązujące na terenie Francji i Niemiec, gdzie polskie firmy najczęściej dokonują transakcji kabotażowych.

Na terenach Niemiec przewoźnicy używający do usług kabotażowych pojazdów o DMC do 3,5 tony nie są objęci żadnymi wytycznymi. W prawie niemieckim obowiązek posiadania polisy OCP narzucany jest jedynie na pojazdy o większej masie.

Inaczej ma się sprawa w przepisach francuskich, w których nie istnieje podział ze względu na ciężar pojazdu. Odpowiedzialność przewoźnika, także w wypadu kabotażu, ustala się tam na podstawie wagi ładunku. Tak więc będą wyglądały opłaty:

  • przesyłki o wadze do 3 ton – 23 euro za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż euro za 1 paletę,
  • przesyłki o wadze 3 tony i więcej – 14 euro za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2.300 euro za 1 tonę,
  • odpowiedzialność za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie – do wysokości przewoźnego.

We Francji nie ma także konieczności posiadania polisy z określoną górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nasuwa się zatem pytanie: czy warto inwestować w OCP kabotażowe do 3,5 t.? Nie jest ono wprawdzie wymagane przez każde państwo UE, jednak to przewoźnik bez żadnych wyjątków jest całkowicie odpowiedzialny za ładunek. W razie ewentualnej szkody może ponieść bardzo wysokie koszty.

Jakie więc ubezpieczenie wybrać? Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych przystosowuje swoją ofertę do potrzeb indywidualnego przewoźnika lub też oferuje osobne ubezpieczenie jako dodatek do posiadanego już przez klienta OCP. Za każdym razem, przed podpisaniem tego typu umowy, należy baczniej przyjrzeć się jej warunkom. Między innymi zaleca się upewnić, czy w zakres danego OCP kabotażowego wchodzą pojazdy o DMC poniżej 3,5 t. Szczególną ostrożność w tym temacie powinny zachować firmy, które wykupują polisę na wiele środków transportu o zróżnicowanej wielkości. Kolejną ważną informacją jest dostosowanie do limitów odpowiedzialności kraju, w którym dokonywany będzie kabotaż. Może się bowiem okazać, iż zbyt mała suma gwarancyjna nie wystarczy na pokrycie zaistniałej szkody. Istotny jest zapis o odpowiedzialności z tytułu umowy przewozu. Należy także zwrócić uwagę na kwotę odpowiedzialności przewoźnika, która czasami jest bardzo wysoka. Warto też sprawdzić, czy proponowana oferta pozwala na uporanie się z ewentualną szkodą.

Ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów o DMC do 3,5 t.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze

1 Komentarz

  1. Oferuje w Niemczech ubezpieczenie na kabotaż w Niemieckiej Ubezpieczalni! Koszt u mnie do 7, 5T 200 Euro na rok, a od 7, 5T 300 Euro na rok i na Auto! od 5 ciężarówek 15% Rabatu!! Od razu informujemy KBA w Niemczech, przez to nic nie trzeba samemu robić. Kopie oryginału (która jest po niemiecku) dostaje Kierowca a oryginał Firma! Rachnung z Nummerem NIP jest możliwe, Kontakt: Lukas.martyn@ymail.com

Komentowanie jest wyłączone.