Za kabotaż w Wielkiej Brytanii możesz stracić auto

W związku z otrzymaniem informacji ze strony brytyjskich służb kontrolnych (Driver and Vehicle Standards Agency) dotyczących nieprzestrzegania przepisów kabotażowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/Wielka Brytania wyjście z uni2009 oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 106/1992 niniejszym informujemy, że brytyjskie służby kontrolne będą mogły dokonać konfiskaty pojazdów w przypadku powtarzających się naruszeń w/w aktów prawnych.
Jak wskazują brytyjskie służby kontrolne w przypadku konfiskaty pojazdu stosowne zawiadomienie zostanie przesłane do przedsiębiorstwa transportowego oraz do posiadacza pojazdu. Informacje o skonfiskowanych pojazdach będą dostępne w oficjalnym rejestrze pod wskazanym linkiem: https://www.thegazette.co.uk/

Od decyzji o konfiskacie pojazdu służyć będzie przedsiębiorcy transportowemu odwołanie do komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner) właściwego ze względu na miejsce zatrzymania pojazdu. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przypadku, gdy pojazd jest używany na podstawie umowy leasingu, umowy użyczenia etc., a więc nie jest własnością przedsiębiorcy transportowego, podmiotem właściwym do wniesienia odwołania będzie odpowiednio leasingodawca, użyczający etc.

Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie kontroli drogowej często utrudnione jest stwierdzenie istnienia umowy leasingu, użyczenia itp. istotne jest, aby przedsiębiorca transportowy poinformował odpowiednio leasingodawcę, użyczającego etc. o fakcie konfiskaty pojazdu. Umożliwi to wskazanym podmiotom skorzystanie z przysługującego im środka odwoławczego do komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner).

Informacje dotyczące właściwego w sprawie komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner) będą dostępne w oficjalnym rejestrze (https://www.thegazette.co.uk/ ) oraz dokumentach przesyłanych do przedsiębiorcy transportowego.

Stawiennictwo na rozprawie będzie uzależnione od przedłożenia w tym zakresie wniosku przez stronę wnoszącą odwołanie.

źródło: GITD

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze

O Mateusz Urbaniak 201 artykułów
Redaktor portalu.