Regulamin

Serwis internetowy busiarze.com.pl zapewnia w możliwy sposób bezpieczeństwo danych oraz prywatność użytkowników portalu. Zgodnie z obowiązujacymi przepisami przedstawiamy w poniższym regulaminie strony podstawowe informacje prawne zw. z korzystaniem ze strony.

 

Prawa do strony i materiałów na stronie.

Wszytkie informacje i materiały na stronie nie mogą być wykorzystywane na innych stronach www, ani innych działaniach komercyjnych bez zgody administratora strony. Dopuszczamy wykorzystnie materiałów do celów niekomercyjnych z powołaniem się na źródło tj. www.busiarze.com.pl

Zastrzeżenia prawne

Przeglądanie strony jest bezpłatne. Administracja Busiarze.com.pl dokłada wszelkich starań by treści na stronie były aktualne i nie zawierały błędów merytorycznych. Jednak nie odpowiadamy za ewentualne szkody powstałe na skutek ich użycia. Zastrzegamy sobie możliwość wysyłania informacji na maile podane przez użytkowniów oraz możliwość blokowania użytkowników nie stosujących się do regulaminu portalu.

Gromadzenie danych osobowych

Portal nie gromadzi danych osobowych osób prywatnych, które nie przekazały ich w związku z zarejestrowaniem na portalu (ogłoszenia, katalog firm). Podanie danych jest dobrowolne, przydatne do procesów rejestracyjnych oraz do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Z reguły są to nazwy Firm wraz z pełnymi danymi teleadresowymi. Portal umożliwiwa modyfikację lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Serwis zastrzega sobi emożliwość udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników podmiotom gospodarczym czy firmom zw. z branżą portalu. Dane są odpowiednio zabezpieczone.

Cookies i IP

Mając na uwadze aspekty techniczne zw. z działaniem strony www serwis wykorzystuje techologię Cookies oraz IP użytkownika portalu. Dane te nie są udostępniane. Skasowanie plików Cookies na komputerze użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego portalu. Korzystając z portalu busiarze akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się w niniejszym regulaminie.

Cookies są wykorzystywane przez serwis wg ogólnie przyjętych zasad. Więcej o możliwościach cookis każdy użytkownik znajedzie w instrukcji swojej przeglądarki www.

Katalog firm.

 1. Podstawowy wpis do katalogu jest bezpłatny
 2. Dodajemy tylko firmy z branż zw. z działalnoscią portalu.
 3. Wpis dodaje tylko administrator strony na podstawie danych podanych przez użytkownika.
 4. Użytkownik zapewnia, że dane są prawidziwe i ma upoważnieie do dodania firmy do katalogu.
 5. Pod dodaniu wpis można edystować poprzez kontakt z administratorem strony.
 6. Portal busiarze.com.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłątności za wpisy specjalne i promowane. Takie dziłanie reklamowe będzie zawsze wymagało oderębnego uzgodnienie pomiędzy firmą zainteresowaną rekalmą a administracją portalu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z katalogu firm nie spełniających wymogów regulaminu.

Ogłoszenia.

 1. Do dodania ogłoszenia konieczne jest zalogowanie się do portalu. Zarówno osoba fizyczna jak i firma może posiadac tylko jedno konto.
 2. Dane kontaktowe podawane przez użytkownika jako kontaktowe zostaną ujawnione w ogłoszeniu i Użytkownik dodając ogłoszenie potwierdza, że jest tego świadomy.
 3. Portal ogłoszeniowy busiarze.com.pl zamieszcza ogłoszenia wyłącznie zw. z branżą portalu. Dopuszczamy umieszczanie ogłoszeń nie zw. z powyższym, ale tylko przez firmy i użytkowników zw. z branżą.
 4. Użytkownik bez zgody administratora nie może wystawić więcej niż 3 ogłoszenie bezpłatnych do jednoczesnej emisji.
 5. Każde ogłoszenie bezpłatne jest emitowane przez 14 dni od startu emisji.
 6. Użytkownik może wznowić ogłoszenie po zakończeniu emisji.
 7. Portal dopuszcza promowanie ogłoszeń, emisję ogłoszeń na czas dłuższy niż 14 dni pod warunkiem zastosowania dodatkowych opłat uwidocznionych na stronie.
 8. Użytkownik odpowiada za umieszczoną treść odłoszenia. W szczególności potwierdza, że nie zawiera ono treści niezgodnych z prawem, nie narusza praw autorskich oraz jest prawdziwe i rzetelene w zakresie przezentowaniej oferty.
 9. Nie wolno w treści ogłoszeń reklamować stron www, serwisów internetowych sklepów internetowych, sklepów stacjonarnych itp.Ogłoszenie musi dotyczyć konkrenego produktu lub usługi, posiadać podaną cenę oraz dane kontaktowe. Ogłoszenia niezgone z tym pkt. Regulaminu będą niezwłocznie usuwane, a użytkownik może zostać zablokowany.
 10. Uwaga: Jeśli oferta skierowana jest wyłącznie do firm cena podana w ogłoszeniu może być ceną netto musi to być jednak wyraźnie opisane w treści ogłoszenia. W pozostałych przypadkach cena powinna być podana w kwocie brutto.