Podzielone Euro24: Wewnętrzna wojna w spółce

Jak informowaliśmy już miesiąc temu w rzeszowskiej spółce Euro24 trwa wojna pomiędzy polskim a niemieckim oddziałem. W ubiegłym miesiącu a dokładnie 9 lutego br. – do wszystkich przewoźników prezes Polskiej spółki wysłał wiadomość o treści:

Szanowni przewoźnicy,

w związku z tym, iż spółka Euro 24 Sp. z o.o. Sp. komandytowa zawiesiła współprace z panem XYZ z powodu podejrzenia złamania zakazu konkurencji, oraz podejmowania innych działań na niekorzyść spółki, informujemy, że Pan XYZ w sposób w pełni świadomy podjął działania konkurencyjne względem naszej spółki. Zważywszy na łączący nas z nim stosunek prawny, zostały już podjęte kroki zmierzające do wyegzekwowania naszych roszczeń od niego.

W związku z powyższym, zwracam Państwa uwagę na fakt, że zgodnie z przyjmowanymi od spółki zleceniami transportowymi jesteście zobowiązani powstrzymać się od działalności konkurencyjnej względem naszej spółki wykonywanej samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich. Każdy przewoźnik który uczestniczy w obsłudze Klientów w stosunku do których Pan XYZ naruszył zakaz konkurencji będzie uznawany przez spółkę za podmiot działający z nim w porozumieniu, przy czym zaznaczam, że nie ma najmniejszego znaczenia kto będzie Państwa Zleceniodawcą (Pan XYZ czy spółka uczestniczącą w przejmowaniu Klientów). Działania takie jako sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami pociągną za sobą należenie kary umownej w kwocie 50.000 euro, zgodnie z punktem 16 przesyłanych Państwu zleceń. Nałożenie kary umownej nie będzie zwalniało Państwa od odpowiedzialności odszkodowawczej.  Co więcej działania takie będą również ścigane zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W chwili obecnej ustaliśmy które z firm transportowych świadczyły już usługi z naruszeniem zakazu konkurencji. Biorąc jednak pod uwagę docierające do nas informację, że Pan XYZ część osób celowo wprowadził w błąd informuję, że podmioty które w sposób nieświadomy naruszyły opisane powyżej zakazy mają czas do dzisiaj do godziny 14.00 na kontakt ze mną celem ustalenia ugodowego sposobu rozwiązania sporu. Po tej godzinie dane wszystkich przewoźników którzy świadczyli takie usługi zostaną przekazane kancelarii prawnej celem wszczęcia postępowań sądowych o zapłatę kary umownej w kwocie 50.000 euro, a docelowo o zapłatę stosownych odszkodowań i inne roszczenia wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Na marginesie jedynie zaznaczam, że oznacza to również zakończenie współpracy ze spółką i wstrzymanie wszystkich płatności.

Na spór szybko odpowiedziała Pani Beata z Euro24 Deutschland:

W związku z twoim poniższym mailem stwierdzam, co następuje:

 

1) ·Straciłeś dla EURO24 Sp. z o.o. sk klienta i nie pozwalając mi go odzyskać w ramach tej samej grupy kapitałowej działasz na szkodę EURO24 Deutschland GmbH

2) ·Straciłeś panaXYZ jako pracownika i działasz na szkodę EURO24 Deutschland GmbH utrudniając mu działania zmierzające do obsługi jw.

3) ·Podkreślam, ze 06.02.2018 odmówiłeś obsługi tych zleceń dla EURO24 Deutschland GmbH

4) ·Podkreślam, ze pan XYZ działa jako pracownik i na rzecz EURO24 Deutschland GmbH, której jesteś udziałowcem i blokując go w jego działaniach szkodzisz spółce EURO24 Deutschland GmbH

Proszę cię o odwołanie poniższych informacji wobec wszystkich przedsiębiorców i zdementowanie ich do poniedziałku, 12.02.2018 do godziny 14.00. W innym przypadku będę zmuszona podjąć odpowiednie działania prawne zmierzające do przymusowego usunięcia cię z EURO24 Deutschland GmbH, jako wspólnika działającego ewidentnie na jej szkodę.

Spór wewnętrzny w Euro24 trwa w najlepsze. Rzecznik prasowy nie komentuje sprawy. Co będzie z Euro24?

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze

O Mateusz Urbaniak 201 artykułów
Redaktor portalu.