Pieniądze na rozwój systemu zarządzania ruchem

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap I zostanie dofinansowany kwotą 123 mln euro. Umowy do tej oraz 15 innych inwestycji zostały przekazane przez Komisję Europejską do polskich beneficjentów.

Wiceminister Witold Słowik potwierdził to słowami: „Podpisanie umów ze strony UE oznacza, że te środki są już pewne”. Pięć podmiotów realizuje do 2020 roku lub już zrealizowało te inwestycje. Są to: PKP PLK , Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz spółkę CARGOTOR. Wszystkie 16 projektów to łącznie około 1,9 mld euro, czyli ponad 8 mld złotych.

Projekt „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap I” obejmuje budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego inteligentnego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego uruchomienie usług ITS o dużym znaczeniu dla kierowców oraz GDDKiA. Umożliwi to dynamiczne zarządzanie ruchem i szybki, bezpieczny oraz płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych sieci bazowej o znaczeniu europejskim na terenie Polski zarządzanych przez GDDKiA. Długość sieci drogowej objętej Projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

Projekt zakłada wdrożenie zidentyfikowanych przez GDDKiA jako priorytetowych dla uczestników ruchu i zarządzania ruchem usług ITS .Stanie się tak poprzez zaprojektowanie, rozmieszczenie, instalację, wdrożenie uruchomienie infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej, komunikacyjnej i telematycznej oraz oprogramowania w pasie drogowym (m.in. znaki zmiennej treści, znaki pryzmowe, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje pogodowe) oraz w dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne, itd.).

Projekt Crocodile to projekt, który został uruchomiony w 2013 roku do stworzenia międzynarodowej platformy do gromadzenia i wymiany danych dla użytkowników dróg. Dane, które należą takich to bieżące informacje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego lub informacje o miejscach parkingowych dla kierowców ciężarówek. Projekt współfinansowany w ramach programu TEN-T w Unii Europejskiej.

W ramach projektu współpracują ze sobą ministerstwa, agencje rządowe, operatorzy różnych systemów infrastruktury drogowej z 13 krajów Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia).

Projekt Crocodile wygrał nagrodę Achievement Award 2016 w kategorii transportu towarowego/ciężarowego. Nagroda przyznawana jest przez Międzynarodowe Forum Transportu (ITF), z siedzibą w Paryżu.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze