ZUS przyglądnie sie badaniom kierowców do 3,5 tony!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze w lutym ma zwrócić uwagę na pracowników którzy zatrudnieni są w firmach transportowych do 3,5 tony! Pracodawca który zatrudnia na umowę o pracę nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania. Zobowiązany jest on też do kontrolowania stanu zdrowia pracowników w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy za brak skierowania pracownika na badania grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności!!

Nie masz badań? Zgłoś to Inspekcji Pracy lub ZUS-u a unikniesz odpowiedzialności!

W razie wypadku gdy pracownik nie ma aktualnych badań lekarskich może także nie otrzymac ubezpieczenia anie też odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Pracodawca ma obowiązek skierować na badania lekarskie (art. 229 § 4a k.p.), a zarówno pracownik, jak i osoba, która zamierza podjąć pracę, muszą się im poddać (art. 211 pkt 5 k.p.). Odmowa wykonania profilaktycznych badań lekarskich jest naruszeniem obowiązków pracowniczych. W niektórych okolicznościach z tego powodu można wypowiedzieć umowę o pracę, a nawet dyscyplinarnie zwolnić. W każdym przypadku profilaktyczne badania lekarskie, zarówno wstępne, okresowe, jak i kontrolne przeprowadza się na koszt pracodawcy na podstawie wydanego przez niego skierowania. Jeśli konieczny był przejazd na badania do innej miejscowości, pracownikowi przysługują także należności na pokrycie kosztów drogi według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Pracodawca nie zwraca natomiast za przejazd na badania kandydata do pracy.

Kara dla pracodawcy!

Ponadto niedopełnienie przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy wynikających stąd obowiązków i przez to narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech (z winy umyślnej), grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (z winy nieumyślnej). Karze nie podlega sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo (art. 220 kodeksu karnego). Pracodawca odpowiada także, jeżeli wskutek takich zaniedbań pracownik poniósł szkodę polegającą na uszczerbku na zdrowiu, nastąpił wypadek przy pracy czy rozwinęła się choroba zawodowa. Chodzi tu przede wszystkim o wyrównanie szkody i krzywdy, jakiej doznał podwładny w wyniku wypadku przy pracy i która w całości nie została pokryta z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i ma uszczerbek lub rozstrój zdrowia, może żądać od pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za czyn niedozwolony (art. 415 i nast. k.c.) oraz odpowiedzialności na zasadzie ryzyka przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.).

Jeśli pracodawca zaniedba badań, odpowiada za czyn niedozwolony. Ciężar dowodu w procesie o odszkodowanie spoczywa na pracowniku (art. 6 k.c.). Nie wystarczy, że powoła się na fakt zaistnienia wypadku przy pracy stwierdzony protokołem powypadkowym. Musi także wykazać winę pracodawcy, szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody.

Żródło: Gazeta Prawna

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze

O Mateusz Urbaniak 201 artykułów
Redaktor portalu.