Jak uniknąć mandatów w kabotażu?

Usługi kabotażowe to bardzo opłacalna forma przewozu towarów, zwłaszcza biorąc pod uwagę minimalizowanie tym samym pustych przejazdów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przepisy odnoszące się do kabotażu są bardzo szczegółowe, za niesprzestrzeganie których przewoźnik może otrzymać mandat wysokości do 1,5 tysiąca euro. Co więc zrobić, by uniknąć uchybień i pomyślnie przejść każdą ewentualną kontrolę?

Należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z dyrektywami prawnymi odnoszącymi się do kabotażu. Dokładna znajomość przepisów pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do prowadzenia tego rodzaju działalności. Poniżej są przedstawione ogólne wytyczne dotyczące kabotażu opracowane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Jest to najważniejszy akt prawny dotyczący kabotażu, dlatego każdy przewoźnik powinien zapoznać się z jego zawartością.
1. Usługa kabotażu świadczona jest w zakresie transportu międzynarodowego.

2. Do przewozu kabotażowego służyć może jedynie pojazd wykorzystywany w ruchu międzynarodowym.

3. Licencja wspólnotowa wymagana jest jedynie w przypadku środków transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

4. Jeżeli licencja wspólnotowa jest wymagana, jej poświadczony wypis powinien znajdować się w każdym pojeździe.

5. Jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, jest on zobowiązany do okazania podczas kontroli świadectwa kierowcy.

6. Czas i ilość możliwych jednorazowo transakcji kabotażowych uzależniony jest on przekraczania granicy danego państwa na pusto lub z ładunkiem.

7. Jeżeli wjeżdża się na terytorium danego kraju pojazdem niezaładowanym, można dokonać tylko jednej transakcji kabotażowej w ciągu 3 dni.

8. Jeżeli kabotaż następuje po zakończeniu przewozu międzynarodowego, to na terenie tego państwa można dokonać 3 przewozów kabotażowych w przeciągu 7 dni od całkowitego rozładunku. Wyjątek stanowią kraje skandynawskie, w których okres ten jest skrócony do 5 dni.

9. Należy pamiętać o wymaganym komplecie dokumentów, w który wchodzić powinny:

a. CMR – międzynarodowy list przewozowy, który będzie poświadczeniem wcześniej przeprowadzonej transakcji międzynarodowej,

b. LP – listy przewozowe, dotyczące wszystkich zrealizowanych usług kabotażowych,

c. Licencja wspólnotowa (dotyczy pojazdów o DMC większej niż 3,5 tony).

10. Istotne jest wzięcie pod uwagę, że jeden list przewozowy oznacza jedną usługę kabotażową, ponieważ traktowane są one jako osobny przewóz.

11. Warto mieć na względzie kontrolowanie dokumentów pod względem posiadania daty zakończenia transakcji międzynarodowej oraz numerów rejestracyjnych pojazdu, który ją obsługiwał.

Obrady Komisji Europejskiej w 2013 r. na temat unijnych regulacji przewozów kabotażowych nie zapowiedziały większych zmian w ciągu najbliższych kilku lat, ale według obserwatorów obrad pewne zmiany, jeśli miałyby nastąpić, zdarzą się już w 2015 r.

Link:

Zajmujesz się kabotażem? Nie daj się zaskoczyć!

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze