Rekompensata kosztów windykacji od zagranicznego kontrahenta.

Invoice - three invoices, one with "Amount Overdue" highlighted.

Przewoźnik, który nie otrzymał zapłaty za wykonany transport w ustalonym terminie może dochodzić rekompensaty za koszty windykacji o równowartości 40 euro. Umożliwia to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która obowiązuje od 28 kwietnia 2013 roku. Notę obciążeniową można wystawić zarówno polskiemu, jak i zagranicznemu dłużnikowi. Jak skorzystać z tego uprawnienia?

 

Rekompensata 40 euro może w całości lub częściowo pokryć koszty windykacji świadczonej przez wyspecjalizowaną firmę. Przewoźnik korzystający z pomocy profesjonalistów może liczyć na dochodzenie zapłaty należności wynikającej z nieuregulowanej faktury, a także zgłoszonej do windykacji noty księgowej na 40 euro. Jeżeli koszty windykacji będą wyższe niż równowartość 40 euro, wierzyciel może je udokumentować i domagać się pokrycia większej kwoty na drodze sądowej.
Rekompensata w kwocie 40 euro należy się wszystkim wierzycielom, którzy wykonali usługę i nie otrzymali świadczenia w umówionym terminie. Ustawodawca wprowadzając tę regulację dał narzędzie, które ma zmotywować dłużników do terminowego regulowania faktur. Przewoźnik może wystawić notę z tytułu rekompensaty do wszystkich przeterminowanych faktur, nawet tych, wystawionych dla zagranicznego kontrahenta. – mówi Maciej Maroszyk – Lider Departamentu Sądowo-Egzekucyjnego w Transinkasso.

Zagraniczny dłużnik, a rekompensata kosztów windykacji

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do wdrożenia przepisów o rekompensacie 40 euro na mocy Dyrektywy Unijnej z 16 lutego 2011 r .nr 2011/7UE. W ślad za tym założenia dyrektywy zostały zaimplementowane do porządku prawnego wszystkich krajów UE w 2013. Dzięki temu przewoźnik, który nie otrzymał zapłaty od kontrahenta z zagranicy może obciążyć go dodatkowymi kosztami o równowartości 40 euro. Niestety nie każda kancelaria prawna czy firma windykacyjna operuje zasobami, które umożliwiają obsługę not na 40 euro, wystawionych firmie z zagranicy. Dlatego wielu wierzycieli nie miało szansy zrekompensować kosztów odzyskiwania długu. W niektórych sytuacjach przewoźnicy nie wiedzą, że takie prawo im przysługuje. Nie są o nim poinformowani przez swojego windykatora, tracą więc należne im pieniądze.
Zdarza się, że przedsiębiorcy którzy po raz pierwszy zgłaszają sprawę do Transinkasso, nie wiedzą o tym, że mają prawo do tego rodzaju rekompensaty. Zwłaszcza jeżeli chodzi o roszczenia wobec zagranicznej firmy – takie noty przyjmujemy od niedawna i dla naszych klientów to nowość. Dlatego sami informujemy o takiej możliwości. Udostępniamy też gotowy wzór dokumentu, który wystarczy wypełnić, wysłać do dłużnika i zgłosić nam razem z nieuregulowaną fakturą. – mówi Maciej Maroszyk.

Rekompensata 40 euro od dłużnika z Wielkiej Brytanii

W większości krajów rekompensata kosztów odzyskania należności została ustalona na 40 euro. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, w której wartość rekompensaty zależy od wysokości długu. W przypadku faktur nieprzekraczających 999 funtów rekompensata wynosi 40 euro, do 1000 do 9999,99 funtów będzie to już 70 funtów. Od 10 tys. funtów wysokość rekompensaty wzrasta do 100 funtów.

Pobierz notę 40 euro i zleć windykację

Barbara Kolman-Stanclik

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY: Na zlecenie Transinkasso.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze